ZAJĘCIA

Semestr 7 studiów inżynierskich


Materiały dla studentów ścieżki TCS (inż.) i specjalizacji FMPEiW (mgr.)

(TCS - Technologia Ciała Stałego)
(FMPEiW - Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne)