Wielokanalowy modularny potencjostat/galwanostat/analizator charakterystyki częstotliwościowej VMP3


Możliwości:

 • Elektroanalityka (chronoamperometria/chronokulometria, chronopotencjometria, woltamperometria schodkowa, woltamperometria cykliczna);
 • Pomiary spektrokopii impedancyjnej (EIS - GalvanoEIS i PotentioEIS);
 • Pomiar OCV (napięcia przy obwodzie otwartym);
 • Techniki pulsowe;
 • Testowanie baterii (cyklowanie galwaniczne, potencjodynamiczne, itd.);
 • Pomiary korozyjne (polaryzacje liniowe, cykliczne potencjodynamiczne, korozymetria - opór warstwy korozyjnej w czasie);
 • Programowanie dowolnej kolejnosci spośród powyższych technik z przerwami lub bez na jednej próbce;
 • Modularność i wielokanałowość (do 16 kanałów, aktualnie 6 aktywnych);
 • Przystawka kriostatyczna - umożliwiająca termostatowanie próbki w temperaturach -20oC - 70oC;
 • Możliwość podłączenia kabli do próbek znajdujących się w małym dryboxie (czyli w atmosferze 5N argonu);


Cechy urządzenia:

 • Zakres potencjostatu od -10V-10V do 0-20V przy rozdzielczości do 5µV przy maksymalnym natężeniu prądu do -2,4A - 2,4A przy rozdzielczości 0,004% względnego zakresu;
 • Zakres pomiarowy natężenia prądu do ±1A (przy rozdzielczości do 400pA), przy szybkości do 200 000 pomiarów na sekundę;
 • Zakres pomiarowy potencjału do ±10V (przy rozdzielczości do 75µV), przy szybkości do 200 000 pomiarów na sekundę;
 • Elektrody refrencyjne o oporze 10TΩ i pojemności 20pF i odchyleniu prądu <5pA.
 • Zakres pomiarowy spektroskopii impedancyjnej 10µHz-500kHz;


Przykłady zastosowań:

 • Pomiary liczb przenoszenia metodą polaryzacyjną lub Bruce'a i Vincenta w ogniwach litowych (PEIS+CA+PEIS);
 • Pomiary stabilności warstw pasywnych w ogniwach litowych w czasie (PEIS) w roznych temperaturach (+kriostat);
 • Badanie stabilności elektrochemicznej elektrolitów (CV);
 • Testowanie baterii;
 • Badania powłok antykorozyjnych;
VMP3
Przystawka kriostatyczna