Zestaw potencjo/galwanostat PAR 273A-analizator charakterystyki częstotliwościowej Solartron 1255A


Cechy Solartron 1255A:

 • Generator: zakres częstotliwościowy 10µHz-20MHz przy rozdzielczości 10µHz i amplitudzie sygnału do 3V (przy rozdzielczości 5mV);
 • Generator: odchylenie stałe sygnału ±40,95V przy rozdzielczości 10mV;
 • Analizator częstotliwościowy: Zakres pomiarowy odpowiedzi do 5V, przy czułości do 1µV i szybkości pomiaru do 10-5sekundy;


Cechy potencjo/galwanostatu PAR 273A:

 • Zakres potencjostatu: ±8V stałego potencjału i ±2V modulowanego (przy całkowitej rozdzielczości do 4µV);
 • Zakres pomiarowy natężenia prądu do 1A (przy rozdzielczości do 1nA);
 • Kompensowanie natężenia prądu do 20MΩ przy rozdzielczości do 1mΩ z czasem reakcji <1µs;


Przykłady zastosowań zestawu:

 • Pomiary liczb przenoszenia metodą polaryzacyjną lub Bruce'a i Vincenta w ogniwach litowych;
 • Elektrochemia białek;
 • Badanie zmian w impedancji warstwy pasywnej w ogniwach litowych;
 • Badania korozyjne i kontrola analityczna powłok antykorozyjnych;
 • Badania woltamperometryczne;
 • Badanie stabilności i wydajności w ogniwach elektrod z nanostruktur węglowych i grafitowych;
Potencjo/galwanostat PAR 273A i Solartron 1255A FRA
Potencjo/galwanostat PAR 273A i Solartron 1255A FRA