Dyspersyjny Spektrometr Ramana Nicolet Almega


Pracownia Spektroskopii Ramana oferuje:

 • Wykonywanie widm próbek stałych i ciekłych
 • Mapowanie powierzchniowe i profile w głąb próbki

Cechy urządzenia:

 • 2 lasery: 532 nm i 780 nm
 • siatki wysoko- i niskorozdzielcze
 • mikroskop optyczny Olympus z obiektywami 10x, 20x, 50x i 100x
 • stolik xyz do mapowania; rozdzielczość powierzchniowa do 1μm, rozdzielczość konfokalna do 2μm
 • adapter 90o do wykonywania widm próbek w kuwetach


Przykłady zastosowań:


Analiza pigmentów w warstwach spoiw malarskich

Dyspersyjny Spektrometr Ramana
 • sadza • Vermillion (HgS) • Massicot (PbO)

Badanie elektrolitu polimerowego PEO-LiTFSI O/Li 6:1

 • Faza krystaliczna


 • Faza amorficzna

Spektrometr został zakupiony z funduszy KBN i Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej


Podstawowe informacje na temat spektroskopii Ramana znajdą państwo tutaj:

http://www.spectroscopynow.com
http://fy.chalmers.se/~brodin/MolecularMotions/CCl4molecule.html

Przykłady zastosowań także tutaj:

http://www.renishaw.com
http://www.thermo.com
http://www.jobinyvon.com
(strony producentów)
http://www.ijvs.com/archive.html

Kontakt:

Dr inż. Grażyna Żukowska
zosia(kasujto)@ch.pw.edu.pl tel. 0 22 234 57 39 lub 0 22 234 72 75