Skaningowy Mikroskop Elektronowy FEI Quanta 200


Cechy urządzenia:

  • Mikroskop elektronowy pracujacy w niskiej i wysokiej próżni na próbkach stałych, a nawet ciekłych!
  • Przystosowany do pracy z uwodnionymi i nieprzewodzącymi próbkami;
  • Przystawka EDS (Energy Dispersive Spectrometer) EDAX;
  • Maksymalna zdolność rozdzielcza - 3,0nm;
  • System próżniowy umożliwiający osiągnięcie próżni do 6*10-4Pa;
  • Stolik (goniometryczny czteronastawny) obrotowy (360o), z możliwością podnoszenia i przechylania (do 75o);
Skaningowy Mikroskop Elektronowy
Skaningowy Mikroskop Elektronowy