Spektrometr FT-IR Perkin Elmer System 2000


Pracownia FT-IR oferuje:

  • Wykonywanie widm próbek stałych, ciekłych, a także roztworów, past i folii.
  • Wykonywanie widm w zakresie temperatur -120oC-200oC

Cechy urządzenia:

  • detektor MIR TGS
  • beamsplitter KBr
  • zakres widma 370-10000cm-1
  • maksymalna rozdzielczość do 0,2cm-1
  • przystawka temperaturowa umożliwiająca wykonywanie widm w zakresie -120oC-200oC
  • przystawka HATR z wymiennymi kryształami z ZnSe do wykonywania widm past i folii.

Przykłady zastosowań:


Badanie asocjacji w elektrolicie polimerowym zawierającym związek makrocyklicznyKrystalizacja elektrolitu PEOME-LiClO4Spektrometr FT-IR
Spektrometr FT-IR