Witamy na stronie PIRG!
PIRG logo

Zespół joniki polimerów (PIRG)
Grupa prof. Wieczorka

Nasz zespół wchodzi w skład Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego
na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej.

Kontakt:
Noakowskiego 3
00-664 Warszawa
tel: 0 22 234 75 07
fax: 0 22 628 27 41
e-mail: wladek@ch.pw.edu.pl

Aktualności:

2021.03.20:

Dzisiaj w programie "Czysta Polska" na kanale Polsat News został wyemitowany materiał na temat nowych technologii bateryjnych. W materiale wystąpili prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek i dr hab. inż. Leszek Niedzicki, prof. uczelni. Fragment programu do obejrzenia tutaj.

2020.04.21:

Dziś czasopismo Journal of the Electrochemical Society opublikowało artykuł przeglądowy napisany we współpracy członków PIRG, Katedry Chemii Nieorganicznej oraz współpracowników zagranicznych (Prof. Michel Armand z instytutu CIC Energigune w Hiszpanii, Prof. Patrik Johansson z Uniwersytetu Chalmers w Szwecji oraz Gregory Schmidt z grupy Arkema we Francji). Artykuł pt. "Review - Development of Hückel type anions: from molecular modeling to industrial commercialization. A success story" podsumowuje dotychczasowe szerokie badania prowadzone na całym świecie nad anionami opracowanymi przez naszą grupę - TDI, PDI i innymi. Oryginalnym pomysłodawcą anionów niskokoordynujących jest Prof. Armand, w hołdzie któremu został zorganizowany cały najnowszy numer Journal of the Electrochemical Society. Link do artykułu (open access)

2020.01.01:

Dziś rozpoczyna się w naszej grupie realizacja projektu Horyzont 2020 pt. "All Solid-sTate Reliable BATtery for 2025", akronim Astrabat. Kierownikiem Projektu jest dr hab. inż. Leszek Niedzicki z naszej Grupy, a koordynatorem Dr Sophie Mailley z CEA w Grenoble. Link do informacji prasowej

2019.11.15:

Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek i dr hab. inż. Leszek Niedzicki otrzymali Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej im. Ignacego Mościckiego zespołową za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne. Nagroda została przyznana za komercjalizację soli LiTDI i wdrożenie jej do produkcji na skalę wielkotonażową w firmie Arkema SA. W skład nagrodzonego zespołu wchodzą również emerytowani pracownicy Zakładu Chemii Organicznej, którzy są współautorami sukcesu soli LiTDI - dr inż. Maria Bukowska i dr hab. inż. Przemysław Szczeciński. Gratulacje!

2019.09.20:

Mgr inż. Ewelina Karpierz doktorantka z naszej grupy wykonująca swoją pracę pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka i pod opieką dr. hab. inż. Leszka Niedzickiego obroniła się w dniu dzisiejszym. Praca pt. "Trójskładnikowe układy ciecz jonowa-sól-oligoglikol jako nowe elektrolity do zastosowań w chemicznych źródłach prądu" dotyczyła nowej klasy cieczy jonowych i badania ich właściwości pod kątem użycia w ogniwach litowo-jonowych. Gratulujemy!

2019.05.23:

Dziś w programie IV Polskiego Radia w ramach programu "TOP - Trochę Optymizmu Po Południu" wyemitowano materiał na temat ogniw litowo-jonowych i ich użytkowania. W charakterze eksperta od ogniw litowo-jonowych wystąpił członek naszej grupy, dr hab. inż. Leszek Niedzicki. Fragment audycji do wysłuchania tutaj. Cała audycja dostępna do odsłuchania tutaj.

2019.03.19:

Członkowi zespołu PIRG, dr. inż. Leszkowi Niedzickiemu nadano dzisiaj na Radzie Wydziału Chemicznego PW stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Gratulujemy!

2019.02.21:

Dzisiaj w programie III Polskiego Radia w ramach programu "Zapraszamy do Trójki" wyemitowano materiał na temat autobusów elektrycznych, które miałyby być produkowane w Polsce a także możliwości rozwinięcia polskiej technologii bateryjnej. Jako komentator wystąpił dr inż. Leszek Niedzicki z naszego Zespołu. Fragment audycji do wysłuchania tutaj.

2018.12.14:

Mgr inż. Piotr Jankowski, doktorant z naszej grupy wykonujący swoją pracę w ramach Europejskiego Instytutu Badawczego ALISTORE pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka i prof. Patrika Johanssona (Chalmers University of Technology, Szwecja) obronił swoją pracę doktorską i otrzymał stopień doktora. Tytuł obronionej pracy to Computational and experimental studies on SEI-forming electrolyte additives for lithium-ion batteries. Serdecznie gratulujemy!

2018.12.13:

Dziś w programie IV Polskiego Radia w ramach programu "TOP - Trochę Optymizmu Po Południu" wyemitowano materiał na temat Formuły E i zmian wchodzących od nowego sezonu. W charakterze eksperta od ogniw litowo-jonowych wystąpił członek naszej grupy, dr inż. Leszek Niedzicki. Fragment audycji do wysłuchania tutaj. Cała audycja dostępna do odsłuchania tutaj.

2018.10.25:

Dziś w programie III Polskiego Radia w ramach programu "Zapraszamy do Trójki" wyemitowano materiał na temat samochodów elektrycznych i ich zalet względem tradycyjnych pojazdów spalinowych. W roli eksperta wystąpił członek naszej grupy, dr inż. Leszek Niedzicki. Fragment audycji do wysłuchania tutaj.

2018.10.01:

Zespół PIRG pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka otrzymał Nagrodę Rektora PW Zespołową I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017. Było to 10 artykułów o jednolitej tematyce badawczej elektrolitów do ogniw litowo-jonowych.

2018.04.08:

W programie I Telewizji Polskiej (TVP1) wyświetlony został dzisiaj program "Jak to działa" na temat ognia i płomienia. W charakterze eksperta z dziedziny chemii wystąpił członek naszego zespołu, dr inż. Leszek Niedzicki. Fragment z wystepem dr. Niedzickiego można zobaczyć tutaj. Cały odcinek do obejrzenia na platformie VOD TVP.

2018.02.21:

Dzisiaj w siedzibie Ministerstwa Energii miało miejsce podpisanie umowy Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn. Konsorcjum jest wyrazem konsolidacji środowiska naukowego, przedstawicieli Władz Państwa oraz przemysłu bateryjnego w obliczu wyzwań elektromobilności. Założycielami Konsorcjum są: Politechnika Warszawska (Lider Konsorcjum), Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Celem powołania Konsorcjum naukowo-przemysłowego jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu magazynowania energii, przede wszystkim z wykorzystaniem polskiego kapitału intelektualnego oraz gospodarczego. Organizacja Konsorcjum zakłada zaangażowanie jednostek naukowych, funduszy inwestycyjnych oraz branżowych partnerów przemysłowych zainteresowanych finalnym rozwojem i wdrażaniem opracowanych rozwiązań technologicznych. Konsorcjum PolStorEn jest niezbędnym elementem powstającego w Polsce łańcucha wartości zmierzającego do produkcji nowoczesnych ogniw (m.in. litowo-jonowych) i superkondensatorów. Będzie ono stanowić pomost między nauką a gospodarką. Pozwoli uwolnić potencjał polskiej nauki, aby osiągnięcia polskich naukowców jeszcze lepiej mogły służyć gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju (Partnerzy Konsorcjum dysponują w tym obszarze łączenie 56 zidentyfikowanymi rozwiązaniami i technologiami produktowymi, chronionymi 31 patentami i 29 zgłoszeniami patentowymi polskimi i zagranicznymi). Idealnie wpisuje się to w podejmowane przez polski Rząd inicjatywy zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. W podpisaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawiciele polskiego przemysłu. Planowanym podpisanie umowy Konsorcjum zapowiadał w Brukseli już tydzień temu wiceminister Kurtyka (materiał filmowy). Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej jest liderem PolStorEnu, a grupa PIRG stanowi trzon prac związanych z ogniwami litowo-jonowymi na naszym Wydziale.

2017.07.10:

Dziś miała miejsce w naszej grupie obrona pracy doktorskiej - Piotrowi Wieczorkowi, doktorantowi dr. hab. inż. Marka Marcinka nadano stopień doktora w czasie obrony połączonej z posiedzeniem Rady Wydziału. Tytuł obronionej pracy doktorskiej to Zastosowanie metody MPCVD do otrzymywania elektrod kompozytowych Si/C kompatybilnych z elektrolitami opartymi o sole imidazolowe.

2017.06.22:

Dziś w programie III Polskiego Radia w ramach programu "Zapraszamy do Trójki" wyemitowano materiał na temat ogniw przepływowych i innych metod przechowywania energii. W roli eksperta wystąpił członek naszej grupy, dr inż. Leszek Niedzicki. Fragment audycji do wysłuchania tutaj.

2017.02.27:

W dniu dzisiejszym doktorantka w naszej grupie, Anna Bitner-Michalska (doktorantka dr. hab. inż. Marka Marcinka) otrzymała stopień doktora w czasie obrony połączonej z posiedzeniem Rady Wydziału. Tytuł obronionej pracy doktorskiej to Badania nad optymalizacją elektrolitów opartych na imidazolowych solach sodowych pod kątem zastosowań w bateriach sodowo-jonowych.

2016.06.06:

Doktorantka z naszej grupy, Anna Łatoszyńska, wspólna doktorantka prof. Wieczorka i prof. Kuleszy (Wydział Chemii UW), obroniła w dniu dzisiejszym tytuł doktora. Tytuł pracy doktorskiej to Niewodne protonowo przewodzące elektrolity i ich zastosowanie w superkondensatorach.

2015.08.10:

Członek naszego zespołu, dr inż. Marta Kasprzyk, została finalistką konkursu YESS Award 2015 (Young Energy Storage Scientist). Oficjalna informacja została opublikowana na stronie RS2E, francuskiej organizacji będącej organizatorem konkursu ogólnoeuropejskiego (w praktyce także ogólnoświatowego) (screen informacji tutaj). Gratulujemy!

2015.06.18:

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o działaniach naszej grupy w ramach projektu europejskiego SirBatt: link do filmu.

2014.11.24:

Doktorantce prof. Wieczorka, Marcie Kasprzyk, w dniu dzisiejszym nadano tytuł doktora nauk chemicznych po obronie pracy połączonej z uroczystą sesją Rady Wydziału. Tytuł obronionej pracy doktorskiej to Nowe litowe elektrolity ciekłe i żelowe zawierające amorficzne mieszaniny węglanu etylenu i poliglikoli etylenowych.

2014.11.05:

Dzisiaj w telewizji TVN, w programie Dzień Dobry TVN, w materiale poświęconym samochodom elektrycznym, wystąpił w charakterze eksperta od baterii litowo-jonowych członek naszego zespołu, dr inż. Leszek Niedzicki.

2014.08.28:

W dniu dzisiejszym doktorantka z naszej grupy badawczej (mgr inż. Marta Kasprzyk) rozpoczęła 3-letni projekt badawczy Preludium finansowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki. Projekt nosi tytuł: Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych. Został podpisany zgodnie z umową UMO-2013/09/N/ST5/00875.

2014.07.01:

Dzisiaj w czasie Rady Wydziału stopień doktora habilitowanego nadano dr inż. Aldonie Zalewskiej, członkowi naszego zespołu. Serdecznie gratulujemy!

2014.06.22:

W programie I Telewizji Polskiej (TVP1) wyświetlony został w dniu 22.06.2014 program "Jak to działa" o chemii i zachęcający do studiowania kierunków chemicznych. Dr inż. Leszek Niedzicki przedstawił w programie osiągnięcia i działalność grupy jako przykład na sukces polskiej chemii na świecie. W drugiej części programu, poświęconej studiowaniu chemii w Polsce, wystąpił dyplomant programu MESC, amerykanin Gene Nolis, przygotowujący dyplom pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka. Opowiedział w programie o zaletach studiowania zaawansowanych technologii w Polsce z punktu widzenia obcokrajowca. Materiał zawierający oba opisane fragmenty programu. Cały odcinek do obejrzenia na platformie VOD TVP.

2013.07.11:

Na antenie radia Tok FM dzisiaj o godzinie 21:30 na temat baterii opowiadał członek naszego zespołu, dr inż. Leszek Niedzicki. Audycji (Radiowa Akademia Nauk) można posłuchać tutaj.

2012.12.23:

Na kanale TVP1 wyświetlony został w dniu 23.12.2012 program "Jak to działa", tym razem dotyczący wody. W segmencie dotyczącym "palności" wody wystąpił jako ekspert członek naszego zespołu, dr inż. Leszek Niedzicki - materiał filmowy (fragment programu). Cały odcinek do obejrzenia na platformie VOD TVP.

2012.12.03:

Dyplomant PIRG, inż. Tomasz Trzeciak, którego promotorem jest dr hab. inż. Marek Marcinek a opiekunem dr inż. Leszek Niedzicki, otrzymał Złoty Medal Chemii, przyznawany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN pod patronatem Prezesa Fundacje na rzecz Nauki Polskiej. Nagroda została przyznana za pracę inżynierską Pana Tomasza, w ramach której zsyntezował nowe sole sodowe do elektrolitów w ogniwach sodowo-jonowych. Gratulujemy! Zdjęcie pamiątkowe (od lewej: dr inż. Leszek Niedzicki, inż. Tomasz Trzeciak, dr hab. inż. Marek Marcinek)

2012.11.21:

Dr inż. Zofia Zukowska (z PIRG) otrzymała Indywidualną Nagrodę Rektora PW II stopnia. Serdecznie gratulujemy. skan dyplomu

2012.09.27:

Doktorantka z naszego zespołu, mgr inż. Aneta Bernakiewicz, zdobyła nagrodę na konferencji międzynarodowej "Young scientists towards the challenges of modern technology" (która odbyła się w dniach 17-20.09.2012 w Warszawie) za pracę p.t. "Preparation and investigation of gel electrolytes based on PVdF/HFP containing supramolecular compounds". Gratulujemy! Skan dyplomu

2012.07.10:

Dyplomant z naszego zespołu, inż. Tomasz Trzeciak otrzymał prestiżowy grant Ventures, przyznany przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej. Grant posłuży do realizacji pracy dyplomowej Pana Tomasza, której celem jest synteza i zbadanie nowej soli litowej do elektrolitów w ogniwach litowo-jonowych.

2012.06.20:

Marek Marcinek, członek naszego zespołu, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego po pomyślnym zdaniu kolokwium habilitacyjnego. Gratulujemy!

2012.05.12:

W magazynie Bloomberg Businessweek Polska ukazał się artykuł na temat akumulatorów litowo-jonowych, w którym w charakterze eksperta cytowany jest członek naszego zespołu, dr inż. Leszek Niedzicki. Fragment artykułu na stronie dwutygodnika Bloomberg Businessweek Polska.

2012.03.30:

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia nagród Premiera za działalność naukową. Dr inż. Leszek Niedzicki z naszego zespołu odebrał z rąk Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej nagrodę premiera za wyróżniającą się pracę doktorską. Fotografia z wręczenia.

2011.11.24:

W Telewizji Polskiej, na kanale TVP1, wyświetlony został w dniu 24.11.2011 program "Jak to działa", który był poświęcony akumulacji energii. W części poświęconej bateriom i akumulatorom wystąpił jako ekspert członek naszego zespołu, dr inż. Leszek Niedzicki - materiał filmowy (fragment programu). Cały odcinek do obejrzenia na platformie VOD TVP.

2011.10.01:

Na rozpoczęciu roku Wydziału Chemicznego PW, wykład inauguracyjny na temat chemicznych źródeł prądu został wygłoszony przez jednego z członków grupy - dr. inż. Marka Marcinka.

2011.10.01:

W ramach rozpoczęcia roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej rozdano Nagrody Rektora. Zespołową Nagrodę Rektora otrzymali dr inż. Zofia Grażyna Żukowska i dr inż. Marek Marcinek, a Indywidualną Nagrodę Rektora za pracę doktorską otrzymał dr inż. Leszek Niedzicki (cała trójka to członkowie grupy PIRG).

2011.07.03:

W ramach reklamy imprezy promocyjnej Politechniki Warszawskiej "Samochody Elektryczne - Pojazdy Przyszłości?" w telewizji Polsat odbyła się w ramach programu "Nowy Dzień", w której wystąpili dr inż. Leszek Niedzicki z Wydziału Chemicznego i mgr Wiktor Niedzicki z Wydziału Mechatroniki - materiał filmowy.

2011.07.01:

Z okazji zorganizowanej przez Politechnikę Warszawską imprezy promocyjnej pod tytułem "Samochody Elektryczne - Pojazdy Przyszłości?" odbyła się reklama imprezy w telewizji - kanał TVP1, program "Kawa czy Herbata". Wystąpili w niej dr inż. Leszek Niedzicki z Wydziału Chemicznego, dr inż. Arkadiusz Hajduga z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz mgr Wiktor Niedzicki z Wydziału Mechatroniki - materiał filmowy.

2011.06.27:

Jeden z pracowników grupy prof. Wieczorka - dr inż. Leszek Niedzicki - otrzymał prestiżową nagrodę Siemensa za najlepszą pracę doktorską zakończoną wdrożeniem. W ramach uroczystej sesji Senatu Politechniki Warszawskiej nagrodę wręczyli Rektor PW prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik i Prezes zarządu Siemens Sp. z o.o., Pan Peter Baudrexl. Fotografia z wręczenia.
28039