Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Konsultacje: wtorek 1015-1200, p.112 (Gmach Główny), kontakt: e-mail

Zainteresowania badawcze:

 • Elektrolity do baterii litowych, litowo-jonowych i sodowo-jonowych, a także ogniw paliwowych;
 • Elektrolity stałe, żelowe, ciekłe, ceramiczne, kompozytowe typu sól-w-polimerze, polimer-w-soli, polimer-w-ceramice, ceramika-w-polimerze;
 • Dodatki funkcjonalne do elektrolitów zwiększające liczby przenoszenia, przewodnictwo i tzw. "pułapki na aniony".
 • Dodatki do elektrolitów: ceramiczne, ceramiczne modyfikowane powierzchniowo kwasami i zasadami, dodatki organiczne (etery koronowe, kalikspirole, kaliksareny);
 • Nowe sole organiczne słabo koordynujące jony metali alkalicznych (lit, sód), sole o zupełnie odmiennych właściwościach od dotychczas istniejących;
 • Parametry elektrolitów i wpływ tych parametrów na cechy użytkowe: przewodnictwo, asocjacje jonowe, liczby przenoszenia jonów, stopień krystaliczności matryc polimerowych, temperatura zeszklenia matrycy polimerowej, porowatość matryc elektrolitów żelowych, itd.;
 • Elektrolity polimerowe modyfikowane poprzez: sieciowanie, dopowanie, o kontrolowanych stopniach krystaliczności; Polianiony.

Wybrane publikacje:

 • L. Niedzicki, M. Kasprzyk, K. Kuziak, G.Z. Zukowska, M. Marcinek, W. Wieczorek, Liquid electrolytes based on new lithium conductive imidazole salts, J. Power Sources 196 (2011) 1386
 • J. Scheers, P. Johansson, P. Szczecinski, W. Wieczorek, M. Armand, P. Jacobsson Benzimidazole and imidazole lithium salts for battery electrolytes, J. Power Sources 195 (2010) 6081
 • J. Syzdek, M. Armand, M. Marcinek, A. Zalewska, G. Zukowska, W. Wieczorek, Detailed studies on the fillers modification and their influence on composite, poly(oxyethylene)-based polymeric electrolytes, Electrochim. Acta 55 (2010) 1314
 • L. Niedzicki, M. Kasprzyk, K. Kuziak, G.Z. Zukowska, M. Armand, M. Bukowska, M. Marcinek, P. Szczecinski, W. Wieczorek, Modern generation of polymer electrolytes based on lithium conductive imidazole salts, J. Power Sources 192 (2009) 612
 • M. Stolarska, L. Niedzicki, R. Borkowska, A. Zalewska, W. Wieczorek, Structure, transport properties and interfacial stability of PVdF/HFP electrolytes containing modified inorganic filler, Electrochim. Acta 53 (2007) 1512
 • A. Blazejczyk, M. Szczupak, W. Wieczorek, P. Cmoch, G.B. Appetecchi, B. Scrosati, R. Kovarsky, D. Golodnitsky, E. Peled, Anion-binding calixarene receptors: Synthesis, microstructure, and effect on properties of polyether electrolytes, Chem. Mater. 17 (2005) 1535
 • M. Opallo, J. Kukulka-Walkiewicz, E. Utzig, J. Mrowiec-Bialon, G. Zukowska, W. Wieczorek Solid electrolyte based on silicate matrix solvated by tetraalkylammonium salt solution in organic polar, Electrochim. Acta 48 (2003) 799
 • M. Marcinek, A. Bac, P. Lipka, A. Zalewska, G. Zukowska, R. Borkowska, W. Wieczorek, Effect of filler surface group on ionic interactions in PEG-LiClO4-Al2O3 composite polyether electrolytes, J. Phys. Chem. B 104 (2000) 11088
 • W. Wieczorek, P. Lipka, G. Zukowska, H. Wycislik, Ionic interactions in polymeric electrolytes based on low molecular weight poly(ethylene glycol)s, J. Phys. Chem. B 102 (1998) 6968
 • W. Wieczorek, Z. Florjanczyk, J.R. Stevens, Composite polyether based solid electrolytes, Electrochim. Acta 40 (1995) 2251
 • W. Wieczorek, Temperature-dependence of conductivity of mixed-phase composite polymer solid electrolytes, Mat. Sci. Eng. B-Solid 15 (1992) 108
 • J. Plocharski, W. Wieczorek, PEO based composite solid electrolyte containing NASICON, Solid State Ionics 28 (1988) 979
Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek