dr inż. Leszek Niedzicki

Konsultacje: środa, 1415-1600, piątek, 1215-1400, p.346, kontakt: e-mail
Strona www: http://lniedzicki.ch.pw.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

Elektrolity do nowoczesnych ogniw litowych, litowo-jonowych i sodowych (ciekłe, polimerowe i żelowe). Nowe, niskokoordynujące aniony jako składowe (jako sole lub ciecze jonowe) elektrolitów do baterii litowych i sodowych. Pochodne imidazoli - synteza związków, optymalizacja i upraszczanie syntezy, ich właściwości fizykochemiczne, badania elektrochemiczne roztworów imidazoli. Liczby przenoszenia, stabilność elektrochemiczna, pomiary przewodności, badania asocjacji elektrolitów do ogniw litowych. Chronoamperometria (CA), chronowoltamperometria cykliczna (CV) i spektroskopia impedancyjna (EIS).

Wybrane publikacje:

  • L. Niedzicki, P. Oledzki, A. Bitner, M. Bukowska, P. Szczecinski, Benzimidazole-derived anion for lithium-conducting electrolytes, J. Power Sources 306 (2016) 573-577. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2015.12.006
  • L. Niedzicki, J. Korczak, A. Bitner, M. Bukowska, P. Szczecinski, Imidazopyrazine-derived anion for lithium conducting electrolyte application, RSC Adv. 5 (2015) 101917-101922. DOI: 10.1039/C5RA15869A
  • L. Niedzicki, E. Karpierz, M. Zawadzki, M. Dranka, M. Kasprzyk, A. Zalewska, M. Marcinek, J. Zachara, U. Domanska, W. Wieczorek, Lithium cation conducting TDI anion-based ionic liquids, Phys. Chem. Chem. Phys. 16 (2014) 11417-11425. DOI: 10.1039/c3cp55354j
  • L. Niedzicki, E. Karpierz, A. Bitner, M. Kasprzyk, G.Z. Zukowska, M. Marcinek, W. Wieczorek, Optimization of the lithium-ion cell electrolyte composition through the use of the LiTDI salt, Electrochim. Acta 117 (2014) 224-229. DOI: 10.1016/j.electacta.2013.11.134
  • L. Niedzicki, M. Kasprzyk, K. Kuziak, G.Z. Żukowska, M. Marcinek, W. Wieczorek, M. Armand, Liquid electrolytes based on new lithium conductive imidazole salts, J. Power Sources 196 (2011) 1386-1391. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2010.08.097
  • L. Niedzicki, G.Z. Żukowska, M. Bukowska, P. Szczeciński, S. Grugeon, S. Laruelle, M. Armand, S. Panero, B. Scrosati, M. Marcinek, W. Wieczorek, New type of imidazole based salts designed specifically for lithium ion batteries, Electrochim. Acta 55 (2010) 1450-1454. DOI: 10.1016/j.electacta.2009.05.008
dr inż. Leszek Niedzicki