dr inż. Maciej Marczewski

Konsultacje: poniedziałek, 1515-1600, czwartek, 1015-1100, p.347, kontakt: e-mail

Wybrane publikacje:

  • A. Boczkowska, M. Marczewski, B. Sienkiewicz, A. Pietrzykowski, A.R. Kunicki, W. Ziemkowska, A. Zawada, A. Olszyna, Otrzymywanie i właściwości trudnopalnych nanokompozytów uretanowo-mocznikowych z napełniaczami z prekursorów glinoorganicznych, Inżynieria Materiałowa 6 (2006) 1323.
  • A. Boczkowska, M. Marczewski, E. Ciecierska, B. Sienkiewicz, A. Pietrzykowski, Urea-urethane nanocomposites obtained from modified methylalumoxane oligomers (Nanokompozyty uretanowo-mocznikowe otrzymywane ze zmodyfikowanych oligomerów metyloalumoksanowych), Materials Science-Poland 2 (2008) 301.
  • M. Marczewski, M. Piszcz, A. Plewa-Marczewska, G.Z. Żukowska, A. Pietrzykowski, M. Siekierski, Hybrid polymeric electrolyte based on methylalumoxane. Matrix formation reaction, Electrochim. Acta, doi:10.1016/j.electacta.2009.06.044
  • A. Plewa-Marczewska, M. Kalita, M. Marczewski, M. Siekierski, NMR studies of equlibriums in electrolytes. Ionic pairing in glymes, Electrochim. Acta, doi:10.1016/j.electacta.2009.06.069
dr inż. Maciej Marczewski