dr hab. inż. Marek Marcinek

p.219, kontakt: e-mail

Zainteresowania badawcze:

Moje zainteresowania badawcze to głównie nowoczesne systemy magazynowania i przetwarzania energii. Zainteresowania te rozkładają się zarówno na aspekt syntezy i charakteryzacji nowoczesnych materiałów elektrolitycznych oraz elektrodowych ale także na aspekty ekonomiczne proponowanych rozwiązań. Interesuję się również nowoczesnymi systemami zarządzania projektami oraz budowaniem zespołów funkcjonalnych w firmach. Po pracy pochłania mnie głównie moja pasja akwarystyka a także sport.

Wybrane publikacje:

  • M. Marcinek, R. Kostecki, J.D. Wilcox, M.M. Doeff, Factors Influencing the Quality of Carbon Coatings on LiFePO4, J. Electrochem. Soc. 154 (2007) A389
  • L.J. Hardwick, M. Marcinek, L. Beer, J.B. Kerr, R. Kostecki An Investigation of the Effect of Graphite Degradation on the Irreversible Capacity in Lithium-ion Cells, J. Electrochem. Soc. 155 (2008) A442
  • L.J. Hardwick, M. Marcinek, R. Kostecki, Studying the Origin and Mechanism of Irreversible Capacity in Lithium-ion Cells, ECS Trans. 29 (2008) 139
  • M. Szczechura, G. Żukowska, M. Marcinek, A. Żubrowska, A. Sporzyński, W. Wieczorek, Detailed spectroscopic investigation on the anion complexation ability of boroorganic acids and esters in polymer electrolytes, ECS Trans. 35 (2009) 105
  • R. Kostecki, M. Marcinek, J. Wilcox, M. Doeff, Microwave Plasma Chemical Vapor Deposition of Carbon Coatings on LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 for Li-ion Battery Composite Cathodes, J. Electrochem. Soc. 156 (2009) A48
dr hab. inż. Marek Marcinek